Google dịch chữ tượng hình Ai Cập cổ đại bằng trí tuệ nhân tạo

Google dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để giải mã chữ tượng hình Ai Cập cổ đại sang tiếng Anh. Ảnh: Google
Google dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để giải mã chữ tượng hình Ai Cập cổ đại sang tiếng Anh. Ảnh: Google
Google dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để giải mã chữ tượng hình Ai Cập cổ đại sang tiếng Anh. Ảnh: Google
Lên top