Tàu thám hiểm sao Hỏa NASA thất bại trong sứ mệnh 2,7 tỉ USD

Lỗ khoan đầu tiên của tàu thám hiểm sao Hỏa Perseverance NASA ngày 6.8. Ảnh: NASA
Lỗ khoan đầu tiên của tàu thám hiểm sao Hỏa Perseverance NASA ngày 6.8. Ảnh: NASA
Lỗ khoan đầu tiên của tàu thám hiểm sao Hỏa Perseverance NASA ngày 6.8. Ảnh: NASA
Lên top