Động đất hiếm hoi mạnh 5,8 độ richter ngoài khơi Triều Tiên

Bản đồ tâm chấn động đất. Ảnh: Getty
Bản đồ tâm chấn động đất. Ảnh: Getty