Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Donald Trump sẽ không nhận lương tổng thống