Dịch viêm phổi: Vũ Hán ban hành lệnh cấm di chuyển dịp Tết

Hành khách ở sân ga thành phố Hán Khẩu, Vũ Hán. Ảnh: AP
Hành khách ở sân ga thành phố Hán Khẩu, Vũ Hán. Ảnh: AP
Hành khách ở sân ga thành phố Hán Khẩu, Vũ Hán. Ảnh: AP
Lên top