Đệ nhất phu nhân Melania Trump chưa liên hệ với bà Jill Biden

Đệ nhất phu nhân Melania Trump (trái) chưa có động thái chuyển giao quyền lực cho bà Jill Biden. Ảnh: AFP
Đệ nhất phu nhân Melania Trump (trái) chưa có động thái chuyển giao quyền lực cho bà Jill Biden. Ảnh: AFP
Đệ nhất phu nhân Melania Trump (trái) chưa có động thái chuyển giao quyền lực cho bà Jill Biden. Ảnh: AFP
Lên top