Ông Biden, Trump cùng tuyên bố về đột phá vaccine COVID-19 của Mỹ

Ông Joe Biden và Donald Trump cùng chúc mừng vaccine COVID-19 của Pfizer, BioNTech. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden và Donald Trump cùng chúc mừng vaccine COVID-19 của Pfizer, BioNTech. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden và Donald Trump cùng chúc mừng vaccine COVID-19 của Pfizer, BioNTech. Ảnh: AFP
Lên top