Báo Anh: Ông Biden có thể chọn ông Obama làm Đại sứ Mỹ tại Anh

Ông Joe Biden từng là Phó Tổng thống dưới thời ông Barack Obama 8 năm. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden từng là Phó Tổng thống dưới thời ông Barack Obama 8 năm. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden từng là Phó Tổng thống dưới thời ông Barack Obama 8 năm. Ảnh: AFP
Lên top