Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trở lại nghề cũ

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: AFP/Getty.
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: AFP/Getty.
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: AFP/Getty.
Lên top