Ông Biden có tỉ lệ ủng hộ cao trong cuộc thăm dò mới ở Mỹ

Người dân Mỹ tin tưởng ông Joe Biden xử lý tốt khủng hoảng COVID-19 và vực dậy nền kinh tế trong cuộc thăm dò mới nhất. Ảnh: AFP.
Người dân Mỹ tin tưởng ông Joe Biden xử lý tốt khủng hoảng COVID-19 và vực dậy nền kinh tế trong cuộc thăm dò mới nhất. Ảnh: AFP.
Người dân Mỹ tin tưởng ông Joe Biden xử lý tốt khủng hoảng COVID-19 và vực dậy nền kinh tế trong cuộc thăm dò mới nhất. Ảnh: AFP.
Lên top