Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thêm động thái mạnh chỉnh đốn đội ngũ

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: AFP.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: AFP.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: AFP.
Lên top