Công bố tỉ lệ ủng hộ ông Joe Biden những ngày đầu làm tổng thống Mỹ

Ông Joe Biden có tỉ lệ ủng hộ cao trong những ngày đầu là tổng thống Mỹ. Ảnh: AFP.
Ông Joe Biden có tỉ lệ ủng hộ cao trong những ngày đầu là tổng thống Mỹ. Ảnh: AFP.
Ông Joe Biden có tỉ lệ ủng hộ cao trong những ngày đầu là tổng thống Mỹ. Ảnh: AFP.
Lên top