COVID-19 sẽ kết thúc như thế nào theo mô hình dự báo mới của Mỹ?

Dịch COVID-19 kết thúc như thế nào phụ thuộc vào từng quốc gia. Ảnh: AFP
Dịch COVID-19 kết thúc như thế nào phụ thuộc vào từng quốc gia. Ảnh: AFP
Dịch COVID-19 kết thúc như thế nào phụ thuộc vào từng quốc gia. Ảnh: AFP
Lên top