Thêm một loại thuốc điều trị COVID-19 đầy hứa hẹn

Triển vọng bào chế thuốc điều trị COVID-19 từ lạc đà không bướu. Ảnh: University of Reading
Triển vọng bào chế thuốc điều trị COVID-19 từ lạc đà không bướu. Ảnh: University of Reading
Triển vọng bào chế thuốc điều trị COVID-19 từ lạc đà không bướu. Ảnh: University of Reading
Lên top