Chuyên gia dự báo thời điểm đợt bùng dịch mới ở Trung Quốc

Các chuyên gia Trung Quốc dự báo mùa đông là thời điểm bùng dịch COVID-19 đợt thứ 5 ở quốc gia này. Ảnh: AFP
Các chuyên gia Trung Quốc dự báo mùa đông là thời điểm bùng dịch COVID-19 đợt thứ 5 ở quốc gia này. Ảnh: AFP
Các chuyên gia Trung Quốc dự báo mùa đông là thời điểm bùng dịch COVID-19 đợt thứ 5 ở quốc gia này. Ảnh: AFP
Lên top