Trung Quốc phát hiện COVID-19 trên bao bì cá đông lạnh

Trung Quốc phát hiện COVID-19 trên bao bì cá đông lạnh nhập khẩu. Ảnh: AFP
Trung Quốc phát hiện COVID-19 trên bao bì cá đông lạnh nhập khẩu. Ảnh: AFP
Trung Quốc phát hiện COVID-19 trên bao bì cá đông lạnh nhập khẩu. Ảnh: AFP
Lên top