Bất ngờ với đánh giá xếp hạng của đơn vị vận hành đập Tam Hiệp Trung Quốc

Đập Tam Hiệp nằm dưới sự quản lý của Tập đoàn Tam Hiệp. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đập Tam Hiệp nằm dưới sự quản lý của Tập đoàn Tam Hiệp. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đập Tam Hiệp nằm dưới sự quản lý của Tập đoàn Tam Hiệp. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top