Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Cuba