Indonesia ưu tiên vaccine cho nhóm đặc biệt, chưa từng áp dụng ở nước nào

Diễn viên truyền hình Raffi Ahmad, có 50 triệu người theo dõi trên Instagram, tiêm vaccine COVID-19 đợt đầu tiên hôm 13.1. Ảnh:  Indonesian Presidential Palace
Diễn viên truyền hình Raffi Ahmad, có 50 triệu người theo dõi trên Instagram, tiêm vaccine COVID-19 đợt đầu tiên hôm 13.1. Ảnh: Indonesian Presidential Palace
Diễn viên truyền hình Raffi Ahmad, có 50 triệu người theo dõi trên Instagram, tiêm vaccine COVID-19 đợt đầu tiên hôm 13.1. Ảnh: Indonesian Presidential Palace
Lên top