Quốc gia có tỉ lệ lây lan COVID-19 cao nhất thế giới

Ireland hiện là nước có tỉ lệ lây truyền COVID-19 cao nhất thế giới. Ảnh: AFP
Ireland hiện là nước có tỉ lệ lây truyền COVID-19 cao nhất thế giới. Ảnh: AFP
Ireland hiện là nước có tỉ lệ lây truyền COVID-19 cao nhất thế giới. Ảnh: AFP
Lên top