AstraZeneca dừng thử nghiệm có thể không phải do vaccine COVID-19

AstraZeneca tạm dừng các thử nghiệm có thể không phải do vaccine COVID-19 của công ty này bào chế. Ảnh: AFP
AstraZeneca tạm dừng các thử nghiệm có thể không phải do vaccine COVID-19 của công ty này bào chế. Ảnh: AFP
AstraZeneca tạm dừng các thử nghiệm có thể không phải do vaccine COVID-19 của công ty này bào chế. Ảnh: AFP
Lên top