Chia sẻ vaccine COVID-19, giải cứu thế giới khỏi đại dịch

Mỹ chuẩn bị công bố phân phối 80 triệu liều vaccine COVID-19 dư cho thế giới. Nguồn: AFP
Mỹ chuẩn bị công bố phân phối 80 triệu liều vaccine COVID-19 dư cho thế giới. Nguồn: AFP
Mỹ chuẩn bị công bố phân phối 80 triệu liều vaccine COVID-19 dư cho thế giới. Nguồn: AFP
Lên top