Thêm vaccine COVID-19 của Trung Quốc được WHO phê duyệt

Vaccine Sinovac của Trung Quốc vừa được WHO cấp phép dùng khẩn cấp. Ảnh: Tân Hoa Xã
Vaccine Sinovac của Trung Quốc vừa được WHO cấp phép dùng khẩn cấp. Ảnh: Tân Hoa Xã
Vaccine Sinovac của Trung Quốc vừa được WHO cấp phép dùng khẩn cấp. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top