Các nước mua được vaccine COVID-19 sớm nhờ biện pháp gì?

Tổ chức Y tế Thế giới đã phê duyệt 6 vaccine COVID-19 cho sử dụng khẩn cấp. Ảnh: AFP
Tổ chức Y tế Thế giới đã phê duyệt 6 vaccine COVID-19 cho sử dụng khẩn cấp. Ảnh: AFP
Tổ chức Y tế Thế giới đã phê duyệt 6 vaccine COVID-19 cho sử dụng khẩn cấp. Ảnh: AFP
Lên top