Chai thủy tinh 18 cm xuyên trực tràng người đàn ông Trung Quốc

Chai thủy tinh ở trong cơ thể người đàn ông. Ảnh: Bệnh viện Đông Hoản, Trung Quốc
Chai thủy tinh ở trong cơ thể người đàn ông. Ảnh: Bệnh viện Đông Hoản, Trung Quốc
Chai thủy tinh ở trong cơ thể người đàn ông. Ảnh: Bệnh viện Đông Hoản, Trung Quốc
Lên top