Mổ cấp cứu bệnh nhân bị chai thủy tinh xuyên vào lồng ngực

Hình ảnh phim chụp X Quang cho thấy rõ vật thể lạ trong lồng ngực bệnh nhân là một vỏ chai nước thủy tinh. Ảnh: BV
Hình ảnh phim chụp X Quang cho thấy rõ vật thể lạ trong lồng ngực bệnh nhân là một vỏ chai nước thủy tinh. Ảnh: BV
Hình ảnh phim chụp X Quang cho thấy rõ vật thể lạ trong lồng ngực bệnh nhân là một vỏ chai nước thủy tinh. Ảnh: BV