Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Thiếu thịt lợn, Trung Quốc mở lại nhập khẩu thịt từ Nhật Bản

Trung Quốc mở lại nhập khẩu thịt bò và nhập một số mặt hàng thịt lợn từ Nhật Bản. Ảnh: Reuters.
Trung Quốc mở lại nhập khẩu thịt bò và nhập một số mặt hàng thịt lợn từ Nhật Bản. Ảnh: Reuters.
Trung Quốc mở lại nhập khẩu thịt bò và nhập một số mặt hàng thịt lợn từ Nhật Bản. Ảnh: Reuters.
Lên top