Canada tuyên bố tiếp bước Australia trong cuộc chiến bắt Facebook trả phí

Canada sẽ là nước tiếp theo sau Australia yêu cầu các gã khổng lồ công nghệ, điển hình là Facebook trả phí cho nội dung tin tức. Ảnh: AFP
Canada sẽ là nước tiếp theo sau Australia yêu cầu các gã khổng lồ công nghệ, điển hình là Facebook trả phí cho nội dung tin tức. Ảnh: AFP
Canada sẽ là nước tiếp theo sau Australia yêu cầu các gã khổng lồ công nghệ, điển hình là Facebook trả phí cho nội dung tin tức. Ảnh: AFP
Lên top