Facebook phản ứng khi Australia yêu cầu trả tiền cho báo chí

Logo của Facebook ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP.
Logo của Facebook ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP.
Logo của Facebook ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP.
Lên top