Australia đưa ra dự luật mang tính bước ngoặt đối với Google, Facebook

Dự luật mới của Australia nếu được thông qua sẽ mang tính bước ngoặt đối với Google và Facebook. Ảnh: AFP
Dự luật mới của Australia nếu được thông qua sẽ mang tính bước ngoặt đối với Google và Facebook. Ảnh: AFP
Dự luật mới của Australia nếu được thông qua sẽ mang tính bước ngoặt đối với Google và Facebook. Ảnh: AFP
Lên top