WHO công bố kết quả điều tra về nguồn gốc COVID-19 ở Vũ Hán

Phái đoàn điều tra quốc tế do WHO dẫn đầu trong cuộc họp báo công bố kết quả sau 1 tháng tìm hiểu nguồn gốc COVID-19 ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, 9.2. Ảnh: AFP
Phái đoàn điều tra quốc tế do WHO dẫn đầu trong cuộc họp báo công bố kết quả sau 1 tháng tìm hiểu nguồn gốc COVID-19 ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, 9.2. Ảnh: AFP
Phái đoàn điều tra quốc tế do WHO dẫn đầu trong cuộc họp báo công bố kết quả sau 1 tháng tìm hiểu nguồn gốc COVID-19 ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, 9.2. Ảnh: AFP
Lên top