Bức tranh quý của danh họa Monet sắp bán đấu giá hơn 900 tỉ đồng

Bức tranh Le Bassin aux Nympheas của danh họa Claude Monet. Ảnh: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong (HKCEC).
Bức tranh Le Bassin aux Nympheas của danh họa Claude Monet. Ảnh: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong (HKCEC).
Bức tranh Le Bassin aux Nympheas của danh họa Claude Monet. Ảnh: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong (HKCEC).
Lên top