Bắt kẻ tình nghi trộm bức tranh quý của danh họa Van Gogh

Bức tranh Parsonage Garden at Nuenen in Spring bị đánh cắp của danh họa Van Gogh. Ảnh: Bảo tàng Groninger
Bức tranh Parsonage Garden at Nuenen in Spring bị đánh cắp của danh họa Van Gogh. Ảnh: Bảo tàng Groninger
Bức tranh Parsonage Garden at Nuenen in Spring bị đánh cắp của danh họa Van Gogh. Ảnh: Bảo tàng Groninger
Lên top