Người đàn ông Canada lập 4 kỷ lục Guinness nhờ ăn ớt cay

Mike Jack lập kỷ lục Guinness thế giới lần thứ 4 nhớ việc ăn 3 quả ớt Carolina Reaper trong thời gian nhanh nhất. Ảnh: Guinness/Facebook
Mike Jack lập kỷ lục Guinness thế giới lần thứ 4 nhớ việc ăn 3 quả ớt Carolina Reaper trong thời gian nhanh nhất. Ảnh: Guinness/Facebook
Mike Jack lập kỷ lục Guinness thế giới lần thứ 4 nhớ việc ăn 3 quả ớt Carolina Reaper trong thời gian nhanh nhất. Ảnh: Guinness/Facebook
Lên top