Bắc Kinh mở lại các địa điểm du lịch nổi tiếng sau 3 tháng đóng cửa

Tử Cấm Thành cùng một số địa điểm du lịch nổi tiếng ở Bắc Kinh sẽ mở cửa trở lại từ 1.5. Ảnh: AFP
Tử Cấm Thành cùng một số địa điểm du lịch nổi tiếng ở Bắc Kinh sẽ mở cửa trở lại từ 1.5. Ảnh: AFP
Tử Cấm Thành cùng một số địa điểm du lịch nổi tiếng ở Bắc Kinh sẽ mở cửa trở lại từ 1.5. Ảnh: AFP
Lên top