Lợi dụng đại dịch, Trung Quốc ngang ngược ở Biển Đông

Nhà giàn DK trên thềm lục địa Việt Nam. Ảnh: Hữu Long
Nhà giàn DK trên thềm lục địa Việt Nam. Ảnh: Hữu Long
Nhà giàn DK trên thềm lục địa Việt Nam. Ảnh: Hữu Long
Lên top