Trung Quốc giữ an toàn cho học sinh trở lại trường sau dịch COVID thế nào?

Học sinh tiểu học tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đội mũ 1 mét để giữ khoảng cách. Ảnh: AisaWire
Học sinh tiểu học tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đội mũ 1 mét để giữ khoảng cách. Ảnh: AisaWire
Học sinh tiểu học tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đội mũ 1 mét để giữ khoảng cách. Ảnh: AisaWire
Lên top