Alibaba cam kết 15,5 tỉ USD giúp Trung Quốc đạt "thịnh vượng chung"

Logo của đế chế thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba. Ảnh: AFP
Logo của đế chế thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba. Ảnh: AFP
Logo của đế chế thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba. Ảnh: AFP
Lên top