Vaccine Trung Quốc mới nhất đạt hiệu quả 97%

Vaccine Trung Quốc V-10 được sản xuất tại Tập đoàn Dược phẩm Livzon ở tỉnh Quảng Đông. Ảnh: Tân Hoa Xã
Vaccine Trung Quốc V-10 được sản xuất tại Tập đoàn Dược phẩm Livzon ở tỉnh Quảng Đông. Ảnh: Tân Hoa Xã
Vaccine Trung Quốc V-10 được sản xuất tại Tập đoàn Dược phẩm Livzon ở tỉnh Quảng Đông. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top