Trung Quốc góp 110 triệu liều vaccine cho COVAX, cung ứng dài hạn với WHO

Vaccine Sinopharm của Trung Quốc tới Pakistan ngày 11.8.2021. Ảnh: Xinhua
Vaccine Sinopharm của Trung Quốc tới Pakistan ngày 11.8.2021. Ảnh: Xinhua
Vaccine Sinopharm của Trung Quốc tới Pakistan ngày 11.8.2021. Ảnh: Xinhua
Lên top