3 tiểu hành tinh cỡ tháp Eiffel lao qua trái đất với tốc độ 14 lần đạn bay

Tiểu hành tinh trong vũ trụ. Ảnh: NASA
Tiểu hành tinh trong vũ trụ. Ảnh: NASA
Tiểu hành tinh trong vũ trụ. Ảnh: NASA

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top