Tiểu hành tinh lao qua trái đất và mặt trăng ở khoảng cách sát sạt

Tiểu hành tinh sẽ lao qua trái đất và mặt trăng vào ngày 10.4. Ảnh: NASA
Tiểu hành tinh sẽ lao qua trái đất và mặt trăng vào ngày 10.4. Ảnh: NASA
Tiểu hành tinh sẽ lao qua trái đất và mặt trăng vào ngày 10.4. Ảnh: NASA
Lên top