Tin không vui về chuyến bay đầu tiên của trực thăng sao Hỏa

Trực thăng sao Hỏa Ingenuity. Ảnh: NASA
Trực thăng sao Hỏa Ingenuity. Ảnh: NASA
Trực thăng sao Hỏa Ingenuity. Ảnh: NASA
Lên top