"Choáng" với khối lượng bụi vũ trụ rơi xuống trái đất mỗi năm

Mỗi năm khoảng 5.200 tấn bụi vũ trụ rơi xuống trái đất. Ảnh: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS)
Mỗi năm khoảng 5.200 tấn bụi vũ trụ rơi xuống trái đất. Ảnh: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS)
Mỗi năm khoảng 5.200 tấn bụi vũ trụ rơi xuống trái đất. Ảnh: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS)
Lên top