Video hùng tráng của NASA kỷ niệm 40 năm phóng tàu con thoi đầu tiên

NASA phóng tàu con thoi đầu tiên vào vũ trụ ngày 12.4.1981. Ảnh: NASA
NASA phóng tàu con thoi đầu tiên vào vũ trụ ngày 12.4.1981. Ảnh: NASA
NASA phóng tàu con thoi đầu tiên vào vũ trụ ngày 12.4.1981. Ảnh: NASA
Lên top