Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nhà chật

Hà Nội có nhiều khu chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng (ảnh: realtorvietnam.org).
Hà Nội có nhiều khu chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng (ảnh: realtorvietnam.org).