Đâu có khó!

Một khu đô thị bỏ hoang tại huyện Hoài Đức, Hà Nội. Ảnh: Zing
Một khu đô thị bỏ hoang tại huyện Hoài Đức, Hà Nội. Ảnh: Zing
Một khu đô thị bỏ hoang tại huyện Hoài Đức, Hà Nội. Ảnh: Zing