Ông Phái của phố Hà

Họa sĩ Bùi Xuân Phái.
Họa sĩ Bùi Xuân Phái.
Họa sĩ Bùi Xuân Phái.