Lá và hoa

500 triệu đồng là số tiền UBND tỉnh Long An tặng quà cho CNLĐ. Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Long An - ông Phạm Văn Rạnh tặng quà cho CNLĐ.
500 triệu đồng là số tiền UBND tỉnh Long An tặng quà cho CNLĐ. Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Long An - ông Phạm Văn Rạnh tặng quà cho CNLĐ.
500 triệu đồng là số tiền UBND tỉnh Long An tặng quà cho CNLĐ. Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Long An - ông Phạm Văn Rạnh tặng quà cho CNLĐ.