LĐLĐ An Giang: Hơn 600 phần quà tại “Tết sum vầy” 2018

Ông Nguyễn Thiện Phú - Chủ tịch LĐLĐ An Giang- trao hoa biểu dương cho đại diện doanh nghiệp đã ủng hộ chương trình Tết sum vầy 2018. (Ảnh: Lục Tùng)
Ông Nguyễn Thiện Phú - Chủ tịch LĐLĐ An Giang- trao hoa biểu dương cho đại diện doanh nghiệp đã ủng hộ chương trình Tết sum vầy 2018. (Ảnh: Lục Tùng)
Ông Nguyễn Thiện Phú - Chủ tịch LĐLĐ An Giang- trao hoa biểu dương cho đại diện doanh nghiệp đã ủng hộ chương trình Tết sum vầy 2018. (Ảnh: Lục Tùng)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM